Vinteren står for tur, og med det går vi kaldere og mørkere tider i møte. Er du per dags dato ansatt i et selskap hvor du ønsker å tilegne deg en mer ansvarsfull rolle ved å sitte i et styre, da kan det være lurt å sjekke ut utdannelse i styrearbeid i samarbeid med INSEAD, en fransk handelshøyskole i Frankrike, i regi av Scandinavian Executive Institute. Du vil tilegne deg kunnskap og ferdigheter som vil bli høyt verdsatt når du en gang i fremtiden potensielt skal sitte sammen med andre i et styre og ta beslutninger på vegne av selskapet du jobber i.

 

Hvorfor to utdannelse styrearbeid?

Ønsker du å bygge videre på utdanningen du har, oppdatere deg innenfor ditt fagfelt eller omskolere deg er videreutdanning på høyere nivå det som skal til. Har du altså jobbet en del år i en bransje og har eller har hatt stillinger på strategisk nivå i en bedrift kan en styreutdanning i samarbeid med INSEAD gjennom et Executive Board Programme være noe for deg. Da vil du i en fremtidig situasjon kunne være med på å lede din organisasjon eller en bedrift i et stadig mer krevende miljø som følge av en globalisert og konkurransedyktig verden. Husk på at det å sitte i et styre viser stor tillit fra organisasjonens eller bedriftens eiere, da du skal være med på å ivareta eiernes interesser. Gjennom utdannelsen vil du få dyp forståelse for hva styrearbeid innebærer samt kunnskap og redskaper til å bidra med. Du vil også lære hvordan ta gode beslutninger under press og utvikle et profesjonelt nettverk m.m. Er du typen som til daglig jobber sammen med et profesjonelt styre, kanskje er på vei inn i et eller allerede er det, eller jobber og er rådgiver på strategisk nivå, da kan vinteren være en fin tid til å ta det neste steget.