Etter en usedvanlig lang kuldeperiode er det mye is på vannene i år. Selv om mange vann fortsatt vil være farbare i vinterferien, må man være forsiktige på de store innlandsvannene på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. NVE oppfordrer alle til å tenke på sikkerhet før de legger ut på islagte vann.

NVE anbefaler som et minimum å ha ispigger rundt halsen og kasteline tilgjengelig. Dette er rimelig utstyr og en god investering i egen sikkerhet. Foto: Laila P. Høivik/NVE

 Væromslaget vil gi snøsmelting og trolig noe overvann på vannene i lavlandet i Sør- og Midt-Norge. Økt vannføring i elvene vil svekke isen der vann strømmer under isen. Hold god avstand til innløp, utløp og trange sund.

— De store innlandsvannene på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet har både farbar is, svak is, og også isfrie partier. Siste dagers snøvær bremser veksten av is og skjuler områder med tynn is, sier isvarsler i NVE Kjetil Melvold

Eksempler er Mjøsa, Randsfjorden, Tyrifjorden og de fleste store sjøene i Telemark, Breimsvatnet, Hornindalsvatnet. Her er plumpefaren stor, spesielt nå med temperaturer godt over null.

— Vi anbefaler som et minimum å ha ispigger rundt halsen og kasteline tilgjengelig. Dette er rimelig utstyr og en god investering i egen sikkerhet. Vær også helst flere sammen slik at man kan hjelpe hverandre dersom noe skulle skje. Særlig viktig er dette nå på fjordisen og store vann i lavlandet, der sjansen for å gå gjennom isen ennå er stor, sier Melvold.

Variasjon i fjordisen

Det har vært mye aktivitet og mange har tråkket gjennom fjordisen i år. Selv om isvarslingen ikke gjelder for fjordisen vil NVE likevel si noe om denne nå før vinterferien

— Det som er viktig å huske at det er mye større variasjon i istykkelsen fra sted til sted på fjordisen. Det skyldes tidevannet, som setter opp strømmer og smelter is fra undersiden. Smeltingen holdes i sjakk i kaldt vær, men nå når det er snø på isen og mildvær overtar, vil smeltingen fra undersiden svekke isen raskt, mye raskere enn på innsjøer, sier Melvold.

Havisen er også følsom for vind. Vind fra nord rundt Oslofjorden har nå presset varmt bunnvann opp under fjordisen, ved f.eks Hvaler, og svekket den. Lignende forhold er  observert også ha andre steder. Sjekk isobservasjoner på iskart.no og sjekk isforholdene med lokalkjente.

Besøk isskolen på varsom.no.