De viktigste årsakene til «Den store krigen» eller WWI (1914-1918) består av 3 hovedsakelige årsaker. Nedenfor skal vi se på dem, og så får du vite det som er nødvendig.

Militarisme

For å forstå at Tyskland bygde et stort militær, så det som en nødvendighet på sin side å bygge et stort militær for å beskytte seg mot tyskerne. Dermed bygde disse to nasjonene opp massiv militær styrke for å bruke mot hverandre. Tyskerne truet også britene ved å bygge en stor marine, noe som fikk britene til å føle seg usikre på sin plass blant verdens eliteflåter for første gang på nesten hundre år.

Nasjonalisme

Tyskland var ekstremt stolt av den militærmakten de hadde blitt etter den fransk-prøyssiske krigen. Som en ny samlet nasjon etter januar 1871, følte tyskerne seg nesten ustoppelige som verdensmakt. Franskmennene på den annen side hadde blitt pinliggjort av tyskerne og fant det nødvendig å gjenvinne sin stolthet. Også med veksten av panslavismen eller foreningen av alle slaviske folk, beskyttet av Russland, ble områdene rundt Serbia svært ustabile. Serberne var forberedt på å opprette sin egen uavhengige slaviske stat støttet av russerne.

Attentat

Erkehertug Franz Ferdinand ble myrdet i Sarajevo, Bosnia 28. juni 1914 av Gavrilo Princip. Gavrilo Princip var medlem av «Black Hand», en serbisk nasjonalistgruppe. Erkehertug Ferdinand var nestemann i rekken for den østerrikske tronen; det var et stort sjokk for onkelen Franz Joseph. Etter å ha hørt om attentatet, ønsket Franz Joseph fortsatt ikke krig; det gjorde imidlertid regjeringen i Wien. Den 28. juli 1914 erklærte Østerrike krig, russerne ville raskt erklære krig mot Tyskland etter at de gikk med på å hjelpe Østerrike med alle forsyninger og soldater de trengte. Dermed begynte floken av allianser å ta tak, og brakte mange land inn i en kamp de ellers ville ha unngått. Den 1. verdenskrig var i gang.