Annonse

I noen situasjoner er det nødvendig å ta opp lån eller benytte seg av andre kreditter. Når det gjelder lån til bolig eller hytte finnes det oftest ingen andre alternativer, og i noen tilfeller kan også forbrukslån og andre usikrede kreditter være et alternativ når du skal dekke et midlertidig likviditetsbehov. Da er det viktig å sammenligne ulike alternativer – forskjellene kan nemlig være store.

Rente – relativt enkelt å sammenligne

Til å begynne med er det selvfølgelig greit å sammenligne rentenivået. Det gjelder de aller fleste lån og kreditter, med noen unntak. Nordmenn flest er godt kjent med sammenligning av rentenivået på boliglån, og i slike sammenhenger er rente også et godt grunnlag for sammenligning. Selve renten utgjør en stor del av det samlede kostnadsbildet, i og med at de fleste boliglån er på store beløp, som igjen betyr høye rentekostnader, og relativt sett lave gebyrer.

Når du sammenligner forbrukslån og lignende usikrede kreditter, se for eksempel https://swiftbanker.no/ som tilbyr en tjeneste for dette, kan det være greit å følge med på et par andre ting. Et forbrukslån vil både ha en lavere lånesum og kortere nedbetalingstid. Det betyr igjen at renter og gebyrer kan utgjøre en relativt stor del av kostnaden. For ekstremt korte låneperioder vil effektiv rente per år nesten ikke gi mening, da den vil kunne være mange hundre prosent – uten at beløpet i kroner nødvendigvis er spesielt høyt.

Månedskostnad – et mer relevant sammenligningsgrunnlag?

Gitt at rente ikke alltid er et optimalt grunnlag for sammenligning, er det interessant å se nærmere på hva som kan gi mer mening. Som nevnt slutter effektiv rente å være intuitivt forståelig i gitte situasjoner, men en kostnad i kroner vil nesten alltid gi mening. Det er selvfølgelig viktig å velge en beregningsmåte som er relevant:

  • Du kan sammenligne den totale utgiften per måned, det vil si det beløpet som står på regningen. Det er for så vidt den pengesummen som du må kunne betale hver eneste måned frem til lånet er nedbetalt.
  • Et alternativ er å sammenligne den månedlige kostnaden for lånet, i betydning rentekostnad etter rentefradrag. Merk at denne summen ikke vil stå noe sted på regningen, men det er den reelle kostnaden for å ha utsatt betalingen. Enkelt forklart er den rentekostnaden, som står i nedbetalingsplanen, ganget med 0,78 for å ta høyde for 22 % skattefradrag.

Når du sammenligner lån skal du få tilgang til en nedbetalingsplan som viser de månedlige kostnadene for lånet, sammen med andre lovpålagte og frivillige poster med informasjon. Uansett lån kan denne type oversikt være nyttig når du gjør jobben med å sammenligne.

Oppsummert kan det selvfølgelig være smart å sortere forskjellige tilbud og lån basert på effektiv rente, særlig når det gjelder bolig- eller hyttelån. Imidlertid bør du ikke være redd for å gjøre det «enklere», og faktisk sammenligne det som teller – beløpet du skal betale hver måned.

Renteeksempel: Nominell rente fra 8,99% til 21,95%. Effektiv rente fra 7,4% til 24,4%. Effektiv rente 13,2%, 150.000 o/10 år, kostnad: 112.573, Totalt: 262.573.