Det er svært krevende skredforhold i hele landet. Det finnes vedvarende svake lag høyt i snødekket i hele landet. Det gjør det svært lett å løse ut skred. NVE oppfordrer alle til å unngå skredterreng i vinterferien.

Le område i skoggrensa, Hallingdal. Foto: Markus@NVE/Regobs.

Det har gått mange skred i hele landet den siste tiden, både naturlige og personutløste. NVE har så langt registrert 58 skredtatte denne vinteren og 6 dødsulykker.

— Vi håper alle er bevist skredfaren nå før vinterferien. Når det finnes vedvarende svake lag i snødekke, gjør det forholdene mye mer ustabile. Skred løsner lettere og skredene blir ofte større, sier snøskredvarsler i NVE Ingrid Skrede.

Det var den lange kuldeperioden på starten av vinteren som skapte disse vedvarende svake lagene. Når vind og snø danner flak over slike vedvarende svake lag kan det være svært lett å løse ut flakskred

Store skred i Nord-Norge og Trøndelag

Fra Trøndelag og nordover kom det mye snø og vind for en uke siden. Vekten av flakene som ble dannet var nok i seg selv til at det vedvarende svake laget kollapset og resulterte i mange store naturlig utløste skred.

— I denne delen av landet er det veldig krevende forhold. Du får ikke nødvendigvis faretegn, som skytende sprekker og ferske skred, før det er for sent. Løser du ut skred i det vedvarende svake laget blir skredet sannsynligvis stort og umulig å komme seg unna, forteller Skrede.

Faren for naturlig utløste skred har nå avtatt på grunn av roligere være, men det er utrolig viktig å huske på at skredproblemet med vedvarende svake lag ikke er borte.

Svært lett å løse ut skred i Sør-Norge

I Sør-Norge er hovedproblemet et vedvarende svakt lag høyt i snødekket. Det er svært lett å løse ut skred og det gir tydelige faretegn, som skytende sprekker og drønnelyder.

— I tillegg skal man være klar over at det finnes et eldre og dypere vedvare svakt lag med kantkorn i hele Sør-Norge. Det er lite sannsynlig å løse ut skred i dette laget, men om man gjør det kan skredene og konsekvensene bli store, påpeker Skrede.

Følg med på Varsom og Regobs

— Situasjonen endrer seg raskt. På lørdag kommer det inn et skikkelig mildvær på Vestlandet. Når du har vedvarende svake lag i snødekket som nå, vil det føre til svært ustabile forhold, sier Skrede.

På lørdag vil skredfaren bli stor i de mest utsatte regionene og det forventes flere naturlig utløste skred i store deler av Sør-Norge. 

Varsom.no varsler snøskredfare to dager frem i tid. Varslene blir oppdatert hver dag kl.16 og gir god informasjon om forholdene, samt gode råd.

På regobs.no kan en se ferske observasjoner fra folk som er ute i fjellet. Varsom oppfordrer alle til å dele sine ferske snøobservasjoner. Alle kan bidra ved å sende observasjon mens de er på tur. — Vi er spesielt interessert i observasjoner av faretegn, takker Skrede på forhånd med et smil.