Å fyre med ved er en stolt tradisjon i Norge, og en stor andel av norske boliger og fritidshus har noen form for peis eller vedovn. I 2023 er det strengt tatt ikke nødvendig å fyre med ved, men selv helt nye boliger leveres ofte med peis. Kan det lønne seg å bli selvforsynt med ved? Bør du kjøpe egen skog, motorsag og vedkløyver, eller er det enklest å holde seg til panelovner?

Tilgjengelig skog er den avgjørende faktoren

Tilgang til skog er egentlig den helt avgjørende faktoren når det gjelder om det kan lønne seg å hogge sin egen ved. Det trenger ikke å være spesielt kostbart å investere i en enkel motorsag, beskyttelsesutstyr, vedkløyvere og annet enkelt utstyr. Imidlertid kommer du ikke langt uten en skog der du kan hogge veden, og det vil da være den begrensende faktoren for de aller fleste.Hvis du er så heldig at du eier en gård eller et småbruk med tilgang til egen skog, da er situasjonen selvfølgelig en helt annen. Samtidig skaper det noen nye problemstillinger: er det mest lønnsomt å selge veden? I 2023 kan det se ut til at det relativt ofte vil være mest lønnsomt for en gårdbruker å selge veden, for så å fyre med strøm.

En flott hobby i naturen

I og med at de aller fleste av oss ikke har egen skog, og at det dessuten kanskje ikke er lønnsomt for de som har egen skog å bli selvforsynte med ved, er det sannsynligvis lurt å se på vedhogst som en hobbyinteresse.Hvis du klarer å få tilgang til et lite skogsområde der du kan hogge ved selv for en billig penge, kan det uten tvil bli en hyggelig og flott naturopplevelse. Imidlertid vil du ikke bli rik på å hogge egen ved, du kan fortsatt skru på varmepumpen med god samvittighet.