Et alkometer, også ofte kalt for promillemåler, kan være relevant i mange tilfeller. Noen svært enkle varianter har hovedsakelig en underholdningsverdi, da nøyaktigheten ikke nødvendigvis er høy nok for andre bruksområder. Mer avanserte promillemålere er på nivå med de som brukes av myndigheten, både når det gjelder nøyaktighet og kalibrering. Det er viktig å være klar over forskjellene mellom de ulike modellene, slik at du velger en promillemåler som passer til bruken.

Nøyaktighet er helt avgjørende

Promillemålere på det norske markedet er basert på forskjellige teknologier, der halvlederteknologi og brenselceller er de to dominerende. Halvlederteknologien er den enklere av de to, og bør ikke benyttes i tilfeller der nøyaktighet er avgjørende. Brenselceller er samme teknologi som benyttes av for eksempel politiet, en god promillemåler vil gi gode og konsistente avlesninger hvis den er basert på denne teknologien.

Forskjellen mellom de to teknologiene påvirker også prisen, se https://test-deg.no/information/promillemaaler-10060/ for et utvalg alkomålere. De dyreste produktene kan koste ti ganger mer enn de aller enkleste, samtidig som det også finnes gode promillemålere i mellomklassen. Da er det viktig å være klar over hvilke behov alkometeret skal dekke, slik at du verken kjøper en for enkel måler eller et unødvendig dyrt produkt.

Vær klar over promillemålernes begrensninger

En promillemåler med teknologi basert på brenselceller benytter en interessant løsning for å estimere alkoholkonsentrasjonen. Pusten føres gjennom en brenselcelle, der alkoholen oksiderer på to såkalte elektroder i platina. Det medfører igjen at det dannes elektrisk strøm i brenselcellen. I andre sammenhenger kan brenselceller faktisk benyttes til å produsere store mengder strøm, men i et alkometer benyttes de små mengdene strøm til å estimere mengden alkohol i luften som brukeren har pustet inn i promillemåleren.

Samtidig er promille et mål på mengde alkohol per mengde blod i kroppen, det vil si at for eksempel er 1 promille det samme som 1 gram alkohol per 1000 gram blod. Det betyr at promilleavlesningen på et måleinstrument per definisjon er et estimat av mengden i blodet, basert på mengden i utåndingsluften.

Det er også svært viktig å være klar over at en promillemåler ikke skal benyttes rett etter alkoholinntak. Da utsettes alkometeret for høyere nivåer alkohol enn hva det er laget for, og produsenter anbefaler vanligvis at promillemåleren skal benyttes tidligst mellom 15 og 30 minutter etter alkoholinntak.

Politiets tilnærming til alkoholmåling

Det norske politiet benytter promillemålere av samme type som kan kjøpes i det åpne markedet, og et godt alkometer basert på brenselcelleteknologi bør altså gi resultater som stemmer godt overens med politiets målinger. Kalibrering er likevel en viktig faktor i denne sammenheng, da alle målere må kalibreres med jevne mellomrom.

Ved behov vil politiet også rekvirere blodprøver, der alkoholmengden måles direkte i en blodprøve. Denne typen måling av promille er selvfølgelig den aller mest eksakte, men blodprøve er ikke et relevant alternativ for private brukere. Da er gode promillemålere med brenselcelle det mest aktuelle alternativet når en privat bruker trenger nøyaktige målinger av alkoholnivå – som er på nivå med utstyret politiet benytter.