Nå starter vinterferien. Ved ferdsel på regulerte vassdrag oppfordres skigåere og andre til å være svært forsiktige.

Arkivfoto: Dam Langevatn

Selv om isen ligger tykk på mange vann så er det fortsatt sprekker langs land på grunn av nedtapping. Det er utrygt langs kantene, ved bekkeos og inntak/utløp. Mye snø kan noen steder også dekke over råker og bekker.Videre vil strømforholdene i vannet lage råker eller partier med dårlig is. I områder med mye snø blir tyngden av snøen så stor at isen trykkes ned. Dette fører til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

Overføringstunnelen mellom Langevatn og Nåvatn ble tatt i bruk februar 2021. Dette medfører dårlig is på Nåvatn og ferdsel på magasinet vinterstid frarådes.

Isforholdene på Skjerkevatn har endret seg siden vannet i det nye reguleringsmagasinet ble hevet i desember 2017. Isen er dårligere enn tidligere og det er åpent vann. All ferdsel på Skjerkevatn vinterstid frarådes!

Kart over regulerte vann  
For de fleste turområder er det laget kart der farlige områder er merket. Agder Energi har laget et kart over regulerte vann i Åseral. Kartet kan fås i butikker og skisentre i Åseral, og hos DNT Sør (Den norske turistforening Sør).

Kart over regulerte vann i Arendalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler i butikker.

På løypekartet for Hovden, som er utarbeidet av turistnæringen på Hovden, er de regulerte vassdragene i øvre del av Otra ned til Brokke tegnet inn. Kartet er til salgs på blant annet på overnattingssteder på Hovden. Kartet er også hengt opp i de oppkjørte løypene på Hovden. Se varsling for øvre Setesdal her.

Regulerte områder i Finsåvassdraget er tegnet inn på kart som Sira Kvina kraftselskap har gitt ut. Kart over regulerte vann i Finsåvassdraget (Sirdal) og Mandalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler.

Norges vassdrags- og energidirektorat har utarbeidet et eget iskart/kart over usikker is på nve.no, samt snøskredvarsel på varsom.no

Se også DNT Sørs oversikt over merkede skiløyper og vintermerkede ruter.

Isvarsling øvre setesdal: For meir informasjon om is, se NVEs is-skole: Isskulen NVE

Regulerte områder i Finsåvassdraget